重要度 Star fillStar fillStar fillStar fillStar empty

Au 豪・消費者物価指数 第1四半期

カレンダーマーク
次回発表予定日
変動幅マーク
前回ドル円変動幅
+5.0pips
前期比
予想 ---
結果 ---
前回 0.7%
前回改定値 ---
前年比
予想 ---
結果 ---
前回 1.8%
前回改定値 ---
刈り込み平均・前期比
予想 ---
結果 ---
前回 0.4%
前回改定値 ---
刈り込み平均・前年比
予想 ---
結果 ---
前回 1.6%
前回改定値 ---
加重平均・前期比
予想 ---
結果 ---
前回 0.4%
前回改定値 ---
加重平均・前年比
予想 ---
結果 ---
前回 1.3%
前回改定値 ---

オーストラリアの経済指標に影響のある通貨ペア

移動平均線520

豪・消費者物価指数 とは

オーストラリア連邦統計局(ABS:Australian Bureau of Statistics)が四半期ごとに消費者が商品やサービスの価格の変化を調査して指数化したもの。

調査対象四半期の翌月終盤に発表される。

全体の数字に加え、加重平均や刈込平均の数字も発表される。加重平均は特定品目の変動の激しさ(ボラティリティ)を考慮したうえで、品目ごとの構成比を調整した中央値。刈込平均はトリム平均とも呼ばれ、一定割合よりも変動が激しかった品目を除いた平均値となる。豪中銀は両者の単純平均を基調インフレ率として、金融政策運営にあたって全体の数字よりも重要視している。

豪州夏時間:日本時間午前9時半、冬時間:日本時間午前10時半の発表。

豪・消費者物価指数の過去データ

前期比

単位:%

前年比

単位:%

刈り込み平均・前期比

単位:%

刈り込み平均・前年比

単位:%

単位:%

加重平均・前期比

単位:%

加重平均・前年比

単位:%

データ期間 前期比 前年比 刈り込み平均・前期比 刈り込み平均・前年比 加重平均・前期比 加重平均・前年比
予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値
2019年第4四半期 0.6% 0.7% --- 1.7% 1.8% --- 0.4% 0.4% --- 1.5% 1.6% --- --- --- --- 0.4% 0.4% 0.4% 1.2% 1.3% 1.3%
2019年第3四半期 0.5% 0.5% --- 1.7% 1.7% --- 0.4% 0.4% --- 1.6% 1.6% --- --- --- --- 0.4% 0.3% --- 1.3% 1.2% 1.3%
2019年第2四半期 0.5% 0.6% --- 1.5% 1.6% --- 0.4% 0.4% --- 1.5% 1.6% --- --- --- --- 0.4% 0.4% --- 1.2% 1.2% ---
2019年第1四半期 0.2% 0.0% --- 1.5% 1.3% --- 0.4% 0.3% 0.5% 1.7% 1.6% --- --- --- --- 0.4% 0.1% --- 1.6% 1.2% 1.6%
2018年第4四半期 0.4% 0.5% --- 1.7% 1.8% --- 0.4% 0.4% --- 1.8% 1.8% --- --- --- --- 0.5% 0.4% --- 1.7% 1.7% ---
2018年第3四半期 0.5% 0.4% --- 1.9% 1.9% --- 0.4% 0.4% --- 1.9% 1.8% --- --- --- --- 0.4% 0.3% --- 1.9% 1.7% ---
2018年第2四半期 0.5% 0.4% --- 2.2% 2.1% --- 0.5% 0.5% --- 1.9% 1.9% --- --- --- --- 0.5% 0.5% --- 1.9% 1.9% ---
2018年第1四半期 0.5% 0.4% --- 2.0% 1.9% --- 0.5% 0.5% --- 1.8% 1.9% --- --- --- --- 0.5% 0.5% --- 1.9% 2.0% ---
2017年第4四半期 0.7% 0.6% --- 2.0% 1.9% --- 0.5% 0.4% --- 1.8% 1.8% --- --- --- --- 0.4% 0.4% --- 1.9% 2.0% ---
2017年第3四半期 0.8% 0.6% --- 2.0% 1.8% --- 0.5% 0.4% --- 2.0% 1.8% --- 0.5% 0.3% --- --- --- --- 2.0% 1.9% ---
2017年第2四半期 0.4% 0.2% --- 2.2% 1.9% --- 0.5% 0.5% --- 1.8% 1.8% --- 0.5% 0.5% --- --- --- --- 1.7% 1.8% ---
2017年第1四半期 0.6% 0.5% --- 2.2% 2.1% --- 0.5% 0.5% --- 1.8% 1.9% --- 0.5% 0.4% --- --- --- --- 1.8% 1.7% ---
2016年第4四半期 0.7% 0.5% --- 1.6% 1.5% --- 0.5% 0.4% --- 1.6% 1.6% --- 0.5% 0.4% 0.4% --- --- --- 1.4% 1.5% ---
2016年第3四半期 0.5% 0.7% --- 1.1% 1.3% --- 0.4% 0.4% --- 1.7% 1.7% --- 0.4% 0.3% 0.5% --- --- --- 1.4% 1.3% 1.5%
2016年第2四半期 0.4% 0.4% --- 1.1% 1.0% --- 0.4% 0.5% 0.3% 1.5% 1.7% --- 0.4% 0.4% --- --- --- --- 1.3% 1.3% 1.4%
2016年第1四半期 0.2% -0.2% --- 1.7% 1.3% --- 0.5% 0.2% --- 2.0% 1.7% --- 0.5% 0.1% 0.3% --- --- --- 1.9% 1.4% 1.9%
2015年第4四半期 0.3% 0.4% --- 1.6% 1.7% --- 0.5% 0.6% --- 2.1% 2.1% 2.2% 0.5% 0.5% 0.5% --- --- --- 2.1% 1.9% 2.2%
2015年第3四半期 0.7% 0.5% --- 1.7% 1.5% --- 0.5% 0.3% 0.6% 2.4% 2.1% --- 0.5% 0.3% 0.4% --- --- --- 2.5% 2.2% 2.3%
2015年第2四半期 0.8% 0.7% --- 1.7% 1.5% --- 0.6% 0.6% 0.7% 2.1% 2.2% --- 0.6% 0.5% 0.6% --- --- --- 2.3% 2.4% 2.5%
2015年第1四半期 0.1% 0.2% --- 1.3% 1.3% --- 0.6% 0.6% 0.6% 2.2% 2.3% --- 0.5% 0.6% 0.6% --- --- --- 2.3% 2.4% 2.4%
2014年第4四半期 0.3% 0.2% --- 1.8% 1.7% --- 0.5% 0.7% 0.4% 2.2% 2.2% 2.4% 0.5% 0.7% 0.6% --- --- --- 2.2% 2.3% 2.7%
2014年第3四半期 0.4% 0.5% --- 2.3% 2.3% --- 0.5% 0.4% 0.7% 2.7% 2.5% 2.8% 0.5% 0.6% 0.6% --- --- --- 2.6% 2.6% 2.7%
2014年第2四半期 0.5% 0.5% --- 3.0% 3.0% --- 0.6% 0.8% 0.6% 2.7% 2.9% 2.7% 0.7% 0.6% 0.6% --- --- --- 2.7% 2.7% 2.7%
2014年第1四半期 0.8% 0.6% --- 3.2% 2.9% --- 0.7% 0.5% 0.8% 2.9% 2.6% 2.7% 0.7% 0.6% 0.9% --- --- --- 2.9% 2.7% 2.7%

主要通貨レート

為替ニュース/コラム

直近24時間の重要経済指標