重要度 Star fillStar fillStar fillStar emptyStar empty

Jp 日本・GDP2次速報値 第2四半期

カレンダーマーク
次回発表予定日
変動幅マーク
前回ドル円変動幅
+1.4pips
前期比
予想 ---
結果 ---
前回 0.4%
前回改定値 ---
前期比年率
予想 ---
結果 ---
前回 1.8%
前回改定値 ---
GDPデフレータ・前年比
予想 ---
結果 ---
前回 0.4%
前回改定値 ---

日本の経済指標に影響のある通貨ペア

移動平均線520

日本・GDP2次速報値の過去データ

前期比

単位:%

前期比年率

単位:%

GDPデフレータ・前年比

単位:%

データ期間 前期比 前期比年率 GDPデフレータ・前年比
予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値
2019年第1四半期 0.6% 0.6% --- 2.2% 2.2% --- 0.2% 0.1% ---
2018年第4四半期 0.4% 0.5% --- 1.7% 1.9% --- -0.3% -0.3% ---
2018年第3四半期 -0.5% -0.6% --- -2.0% -2.5% --- -0.3% -0.3% ---
2018年第2四半期 0.3% 0.5% --- 1.4% 1.9% --- 0.0% 0.1% ---
2018年第1四半期 0.0% -0.2% --- -0.1% -0.6% --- 0.3% -0.2% ---
2017年第4四半期 0.2% 0.1% --- 1.0% 0.5% --- 0.0% 0.0% ---
2017年第3四半期 0.4% 0.3% --- 1.5% 1.4% --- 0.1% 0.1% ---
2017年第2四半期 0.6% 1.0% --- 2.5% 4.0% --- -0.5% -0.4% ---
2017年第1四半期 0.5% 0.5% --- 1.7% 2.2% 1.4% -0.7% -0.8% 0.0%
2016年第4四半期 0.3% 0.2% --- 1.1% 1.0% 1.4% -0.2% -0.1% -0.1%
2016年第3四半期 0.2% 0.5% --- 0.8% 2.2% --- 0.3% -0.1% ---
2016年第2四半期 0.2% 0.0% --- 0.7% 0.2% 2.0% 0.7% 0.8% ---
2016年第1四半期 0.1% 0.4% -0.4% 0.3% 1.7% -1.7% 1.0% 0.9% ---
2015年第4四半期 -0.2% -0.4% --- -0.8% -1.4% 1.3% 1.6% 1.5% ---
2015年第3四半期 -0.1% -0.2% -0.2% -0.2% -0.8% -0.7% 1.7% 2.0% ---
2015年第2四半期 -0.5% -0.4% 1.1% -1.8% -1.6% 4.5% 2.1% 1.6% 3.5%
2015年第1四半期 0.4% 0.6% 0.3% 1.6% 2.4% 1.1% 3.6% 3.4% ---
2014年第4四半期 0.9% 0.6% -0.6% 3.7% 2.2% -2.3% 1.9% 2.3% ---
2014年第3四半期 0.5% -0.4% -1.9% 2.2% -1.6% -7.3% 1.9% 2.1% ---
2014年第2四半期 -1.8% -1.7% 1.5% -7.0% -6.8% 6.1% 1.6% 2.0% ---
2014年第1四半期 1.0% 1.5% 0.1% 4.2% 5.9% 0.3% -0.1% 0.0% -0.4%
2013年第4四半期 0.7% 0.3% --- 2.8% 1.0% --- -0.2% -0.4% -0.4%
2013年第3四半期 0.4% 0.5% --- 1.7% 1.9% --- -0.5% -0.3% ---
2013年第2四半期 0.9% 0.6% 0.9% 3.6% 2.6% 3.8% -0.7% -0.3% ---

主要通貨レート

新着ニュース

直近24時間の重要経済指標